Ulica Jerozolimska

Ulica Jerozolimska

Ulica Jerozolimska stanowiła jedną z głównych ulic dawnej dzielnicy żydowskiej w Płocku.

W domu pod numerem 20 mieszkał Moszek Szlama Sarna (1838-1908), który w 1884 roku zbudował pierwszą w mieście odlewnię żelaza. W kamienicy pod numerem 6 mieszkali przed wojną uznani artyści Dawid (1915-2002) i Feliks (1922-2016) Tuszyńscy. Upamiętnia ich tablica z charakterystyczną paletą malarską, którą zaprojektował Stanisław Płuciennik.

Przed wojną przy ulicy Jerozolimskiej zarejestrowanych było ponad 31 firm. Mieścił się tu m. in. sklep galanteryjny Abrama Jakubowicza (dom nr 1), sklep z watą Mendla Skórnika (dom nr 8), zakład szewski Finci Tauba (dom nr 14), sklep ze skórami Dawida Edelsztajna (dom nr 17), zakład krawiecki Szlamy Florka (dom nr 17) i sklep z obuwiem Arona Luzera Szmidta (dom nr 19). Ostatnimi przedwojennymi właścicielami kamienic położonych przy ulicy Jerozolimskiej byli: Mariem Kon (dom nr 1), Abram Morsztejn (nr 2), sukcesorzy Papierczyka (nr 3), Lejzor i Abram Granat (nr 4), Izrael Majeranc i sukcesorzy Lichtygiera (nr 5), Estera Bajla Szejnwald (nr 6), Josek Taube (nr 7), sukcesorzy Froima Nejmana (nr 8), sukcesorzy Ruchli Redlic i Ruchla Zylbersztajn (nr 9), sukcesorzy Biny Racy Rubinsztajn (nr 10), Markus i Ajdla Braun (nr 11), Mariem Ryfka Bursztyn (nr 12), Szmul Lejb Prusak (nr 13), Azriel, Cypra i Chudesa Bursztyn (nr 14), Hinda Sakwa (nr 15), Icek Dach (nr 16), Izrael Chaim Rotblat i Kirszenbaum (nr 17), Chana Łaja Dancygier (nr 18), Hersz Józef Chewel (nr 19a), Aron Szmidt (nr 19), Mendel Luszyński, Gustaw i Estera Zielonka (nr 20).error: