Juda Lejb Złotnik

Juda Lejb Złotnik

Juda Lejb Złotnik (1888-1962) – rabin, syn Abrama Icka i Chany Nachy z Lisserów. Był przyrodnim bratem rabina Jonasza Markusa Złotnika (1858-1922). W Płocku uczęszczał do jednego z chederów, a seminarium rabinackie ukończył w Olsztynie. W 1910 roku zdał egzamin na urzędowego rabina, w roku następnym został rabinem w Gąbinie. Był autorem licznych artykułów m.in. na łamach żydowskiego dziennika “Der Moment”, współtworzył także partię Mizrachi (m.in. założył jej oddziały w Argentynie i Afryce południowej). Po 1948 roku osiadł w Jerozolimie.error: