Chaskiel Lipszyc

Chaskiel Lipszyc

Chaskiel Lipszyc (1857-1932) – rabin, talmudysta, pisarz i działacz społeczny. Syn rabina Hillela i Chai, pochodził z Kresów Wschodnich. Od 1887 roku był rabinem w Jurburgu, następnie w Bausku. W latach 1894-1906 piastował stanowisko rabina w Płocku. Był współzałożycielem Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności. W czasie pobytu w Płocku napisał dzieło zatytułowane Hamidrasz Wehamaase, zawierające komentarze do Pięcioksięgu. Od 1906 roku był rabinem w Kaliszu. W 1918 roku został wybrany do Rady Miejskiej Kalisza. Był członkiem prezydium Agencji Żydowskiej w Paryżu, prezesem Krajowego Związku Rabinów w Polsce, przewodniczącym organizacji “Lina Hacedek” oraz honorowym członkiem zarządu “Moszaw Zkejnim” (Domu Starców). Zmarł 21 marca 1932 roku, został pochowany na nowym cmentarzu żydowskim w Kaliszu.

Bibliografia:

Przedpełski J., Stefański J., Żydzi płoccy w dziejach miasta, Płock 2012error: