Zygmunt Perkahl

Zygmunt Perkahl

Zygmunt Perkahl (1848-1902) – ordynator i nadzorca szpitala żydowskiego im. Izaaka Fogla  w Płocku, lekarz Gimnazjum Gubernialnego, od 1899 roku prezes Płockiego Towarzystwa Lekarskiego. Był jednym z organizatorów Resursy Miejskiej w Płocku.

Zygmunt Perkahl cieszył się ogólnym uznaniem płocczan, uchodził za człowieka zacnego charakteru, bezinteresownego, szczerze hołdującego w życiu zasadzie miłości bliźniego i całkowitej tolerancji.

Zygmunt Perkahl pochodził z Warszawy. Był synem kupca Calela i Fajgi z Estersohnów. Jego żoną była Anna z Puryców.


error: