Jonasz Markus Złotnik

Jonasz Markus Złotnik

Jonasz Markus Złotnik (1858-1922) – syn pochodzącego z Wyszogrodu handlarza oraz właściciela olejarni Abrama Icka Złotnika i Nechy z Walfiszów, płocki rabin w latach 1908-1922, działacz społeczny. Egzamin na rabina zdał 18 stycznia 1890 roku. Początkowo był rabinem w Szreńsku (od 1891 roku), następnie w Zakroczymiu (od 1895 roku). Był jednym z twórców partii Mizrachi oraz współzałożycielem Żydowskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego w Płocku, a także prezesem Komitetu Niesienia Pomocy Żydom w Płocku. W 1920 roku był członkiem zarządu Płockiego Komitetu Pomocy Dzieciom.error: