Matias Marienstras

Matias Marienstras

Matias Marienstras (Mateusz Mariański) (1900-1957) – lekarz. Urodził się 22 września w Płocku. Był synem pochodzącego z Warszawy kupca Moszka i Sury z domu Krykus. Miał dwóch braci – Wilhelma, który z zawodu był lekarzem i Maksymiliana – aptekarza, oraz siostrę Franciszkę (po mężu Sztabholc).

W latach młodości był członkiem Makabi oraz przewodniczącym sekcji kajakarskiej stowarzyszenia. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Dyplom otrzymał 3 lipca 1929 roku (specjalizacja: laryngologia i chirurgia). Do 1932 roku związany był z wileńską uczelnią, na której prowadził wykłady. Posiadał dyplom m.in. doktora wszech nauk lekarskich oraz Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie.

W 1932 roku zawarł małżeństwo z Kazimierą Butkiewicz (ur. 1902), córką Matyldy i Ottona, która z wykształcenia była pianistką. Po ślubie Matias Marienstras zamieszkał z żoną w Płocku. Zawodowo był związany ze Szpitalem Żydowskim im. Izaaka Fogla. Przy ulicy Kolegialnej 10 prowadził prywatny gabinet laryngologiczny. Był członkiem oddziału płockiego Towarzystwa Higienicznego.

Krótko przed wybuchem II wojny światowej wraz z żoną przeniósł się do Warszawy. Tu urodził się jego syn Grzegorz Janusz (Zvi). W okresie okupacji przebywał z rodziną w Wilnie, następnie w Grodnie, gdzie przez cały okres wojny wspierał czynnie oddziały partyzanckie walczące z okupantem hitlerowskim m.in. potajemnie udzielając pomocy medycznej rannym żołnierzom.

W 1947 roku powrócił do Polski i osiadł z rodziną w Gdańsku. Pracował jako laryngolog oraz lekarz gdańskich szkół. Leczył także nurków, którzy wydobywali zatopione w czasie II wojny światowej statki w Zatoce Gdańskiej. Wyjechał następnie z rodziną do Warszawy, gdzie pracował jako lekarski inspektor szkół oraz lekarz domu dziecka w Śródborowie. W 1952 roku wyemigrował z rodziną do Izraela. Do końca życia pracował w swoim zawodzie (m.in. w miastach Afula i Hadera). Zmarł 13 marca 1957 roku w wyniku udaru.error: