Abram Mojżesz Widawski

Abram Mojżesz Widawski

Abram Mojżesz Widawski – lekarz chorób wewnętrznych, urodził się 21 maja 1893 roku, jako syn Mendla i Maszy z Płockierów. Studia medyczne ukończył w 1925 roku w Warszawie. Początkowo praktykował w Wyszogrodzie. Żoną Abrama Mojżesza Widawskiego była Dyna Ryfka z domu Sztern. W Wyszogrodzie urodził się ich syn Leon (3 marca 1928 roku). Od 1931 do 1940 roku rodzina Widawskich mieszkała w Płocku przy ulicy Bielskiej 15 w domu Moszka Arona Sadzawki. Abram Mojżesz Widawski był właścicielem sąsiedniej kamienicy pod numerem 17. Podczas II wojny światowej Abram Mojżesz Widawski z żoną i synem został przez byłe władze okupacyjne niemieckie wysiedlony do Częstochowy. Zmarł na początku 1942 roku na tyfus plamisty, podobnie jego żona Dyna Ryfka (w kwietniu tego roku) oraz syn Leon (w pierwszej połowie marca tego roku).error: