Apel Fundacji Nobiscum w sprawie macew w parku Na Górkach

Apel Fundacji Nobiscum w sprawie macew w parku Na Górkach

1 czerwca tego roku skierowaliśmy jako Fundacja Nobiscum pismo do Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego z apelem o podjęcie decyzji w sprawie wydobycia macew z Parku na Górkach, ich zabezpieczeniu i w perspektywie czasu umieszczeniu na cmentarzu żydowskim przy ulicy Mickiewicza. Pod naszym listem podpisali się m.in. lokalni działacze i aktywiści, przewodnicy, historycy, pracownicy instytucji oraz potomkowie płockich Żydów: Monika Niedźwiecka, Małgorzata Pawłowska, Zbigniew Jaszczak, Dorota Zaremba, Piotr Gryszpanowicz, Hanna Witt-Paszta, Roman Paszta, Katarzyna Chojnowska, Dariusz Kryszak, Radosław Łabarzewski, Sandra Brygart Rodriguez, Tomer Bomzon, Arieh Bomzon, Adam Kotkiewicz, Artur Jaroszewski i Rafał Kowalski (kolejność podpisów przypadkowa).

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, Prezydent Andrzej Nowakowski poinformował nas, że obecnie trwają prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu cmentarza oraz terenów wokół cmentarza, jak również modernizacji Parku na Górkach, a także zapewnił nas, że miasto dokona wszelkich starań, aby macewy, zarówno te już zgromadzone, jak i te wydobyte podczas zbliżającego się remontu parku, zostały zinwentaryzowane i umieszczone na cmentarzu żydowskim (wmontowane w mur oddzielający część północną i południową).

Dziękujemy za tę ważną deklarację!

Całość korespondencji zamieszczamy poniżej.error: