Szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiątkę 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych

Szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiątkę 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych

W 1926 roku na terenie Polski zorganizowano wielką akcję zbierania podpisów z życzeniami w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiątkę 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu tym udział wzięły m.in. płockie szkoły, a wśród nich Publiczna 7-klasowa Szkoła Powszechna nr 4, której kierownikiem był Ide Mania Kahan oraz Publiczna 7-klasowa Szkoła Powszechna nr 8, której kierowniczką była Masza (Maria) Bromberger. Na specjalnie przygotowanych arkuszach nauczyciele i dzieci złożyły swoje podpisy, które są dziś niezwykle cennym źródłem wiedzy na temat społeczności szkolnych w tym okresie.

Kolekcja życzeń od 5,5 mln polskich obywateli znajduje się w Bibliotece Kongresu USA.error: