O inicjatywie

JewishPlock.eu to projekt realizowany w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Nobiscum. Celem projektu, zrodzonego z pasji i naszych wieloletnich zainteresowań, jest przybliżenie płocczanom oraz wszystkim osobom zainteresowanym historii Żydów z Płocka oraz, w perspektywie dłuższego czasu, z innych miast Mazowsza Północnego. Na naszej stronie internetowej znajdziecie informacje dotyczące historii, zabytków, ciekawostek i mało znanych faktów historycznych, fotografie, dokumenty, z czasem również wystawy wirtualne. Zachęcamy, abyście dzielili się z nami rodzinnymi historiami, zdjęciami i pamiątkami, abyśmy razem mogli zbudować największą stronę poświęconą społeczności żydowskiej Płocka, która przez ponad 700 lat współtworzyła historię naszego pięknego miasta.

Logo inicjatywy JewishPlock.eu to odnaleziony przez nas w trakcie badań genealogicznych odcisk pieczęci Kahału Miasta Stołecznego Departamentu Płockiego z 1815 roku (źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Płock, sygn. 23).

 

Redakcja serwisu JewishPlock.eu: Gabriela Nowak-Dąbrowska

Teksty i opracowania: Gabriela Nowak-Dąbrowska (z wyjątkiem przypadków, gdy w tekście zaznaczono inaczej)

Grafika i prowadzenie strony: Piotr Dąbrowski


error: