Warunki wykorzystania zbiorów Fundacji Nobiscum

Wszystkie materiały tekstowe na stronie JewishPlock.eu objęte są prawem autorskim. Kopiowanie całości lub fragmentów materiałów możliwe jest wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą Autorki.

Niektóre osoby oraz instytucje, które udostępniły Fundacji materiały wizualne, nie wyraziły zgody na ich dalsze powielanie ani przekazywanie. Fundacja Nobiscum prosi korzystających z materiałów wizualnych udostępnionych na stronie Jewishplock.eu o każdorazowy kontakt w przypadku chęci skorzystania z materiałów udostępnionych Fundacji oraz informowanie Fundacji przed każdą planowaną publikacją zawierającą materiały wizualne prezentowane na stronie.

Fundacja zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystanie jej materiałów, jeśli będą przedstawione w kontekście niewłaściwym dla tego rodzaju materiałów, szczególnie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia godności przedstawianych osób lub sąsiedztwa z treściami niezgodnymi z prawdą historyczną.

Kontakt: info@jewishplock.eu


error: