Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi

Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi

Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi, które było najbardziej znanym i najliczniejszym klubem sportowym w Płocku, powstało w 1915 roku. Jego założycielami byli Leon Goldberg, Kurt Kazen, Wilhelm Marienstrass, Juda Pszenica, Maurycy Płońskier, Berek Zeligman oraz Izrael Penzel. Organizacja odgrywała ważną rolę w życiu sportowym młodzieży żydowskiej w Płocku. Posiadała sekcję piłki nożnej, gimnastyczną, lekkoatletyczną, koszykówki, hokeja, boksu oraz tenisa stołowego. Siedziba Makabi mieściła się początkowo w kamienicy Praszkiera przy ulicy Kwiatka 9, która przed wojną stanowiła jedno z centrów życia społecznego płockich Żydów, następnie przy ulicy Grodzkiej 9.

W 1916 roku Makabi zorganizowało wielki popis gimnastyczny, w którym wzięło udział wielu członków organizacji, zarówno z Płocka, jak i okolicznych miejscowości. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, władze odnosiły się do żydowskiej działalności sportowej nieprzychylnie i wielokrotnie próbowały ją ograniczać, mimo to ilość członków Makabi systematycznie zwiększała się, a organizacja stworzyła różne gałęzie działalności sportowej. Wybuch wojny polsko-bolszewickiej ograniczył czasowo jej działalność. Po 1920 roku wielu instruktorów i liderów organizacji wyjechało do Warszawy na studia. Nowo wybrany komitet odnowił halę sportową, zakupił sprzęt i zorganizował nowe grupy. Lata 1923–1934 to okres rozwoju organizacji, która stała się częścią życia żydowskiego w Płocku i odegrała ważną rolę w treningu fizycznym żydowskiej młodzieży. Zorganizowano wówczas nowe sekcje m.in. lekkoatletyki, boksu i rowerową. Członkowie Makabi, oprócz działalności sportowej, zajmowali się w tym okresie sprawami kulturalnymi i syjonistycznymi.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu społeczności żydowskiej było w tym czasie przybycie sportowców z Eretz Israel – grupy motocyklowej, która odbyła tournée po wielu krajach Europy w 1930 roku, a będąc w Polsce, odwiedziła również Płock.

Bibliografia:

Plock. Paginas de historia de la vida judia de allende el mar, editado po la Sociedad de residentes de Plock en la Argentina, Buenos Aires 1945

Plotzk (Płock). A History of an Ancient Jewish Community in Poland, red. E. Eisenberg, Tel Awiw 1967error: