Płockie Towarzystwo Lekarskie

Płockie Towarzystwo Lekarskie

Płoccy Żydzi, prócz tworzenia własnych organizacji społecznych, brali czynny udział w aktywności wielu innych funkcjonujących w przestrzeni miasta. Przykładem może być Płockie Towarzystwo Lekarskie, w którym udzielali się płoccy medycy żydowskiego pochodzenia, związani m.in. ze szpitalem im. Izaaka Fogla.

Drugi od lewej strony stoi doktor Jakub Winogron (ur. 1888) – lekarz chorób wewnętrznych, który odpowiadał za opiekę lekarską w szkołach powszechnych wraz z poradniami szkolnymi do walki z chorobami społecznymi w wieku szkolnym. Do jego zadań należało m.in. przestrzeganie zachowania warunków higienicznych w lokalach szkolnych, dozór nad zdrowiem uczniów i nauczycieli, badania okresowe dzieci, wskazywanie najuboższym dzieciom bezpłatnych lecznic i ambulatoriów, ułatwianie wyjazdu na kolonie. Udzielał także pomocy ambulatoryjnej w przychodni miejskiej przy Szpitalu Św. Trójcy.

Czwarty od lewej – doktor Chaskiel vel Jerzy Bresler (ur. 1890) był także lekarzem chorób wewnętrznych. Studiował medycynę w Berlinie, następnie w Warszawie. Zawodowo był związany ze Szpitalem Żydowskim im. Izaaka Fogla.

Obok niego stoi doktor Antoni Surzec (ur. 1886), który w międzywojennym Płocku prowadził praktykę lekarską w zakresie ginekologii i położnictwa. Był uznawany za wybitnego praktyka.

Trzeci od prawej to doktor Hersz Kadysz (ur. 1891) – lekarz i społecznik aktywnie angażujący się w przedsięwzięcia na rzecz zdrowia ubogich dzieci w Płocku.

Pierwszy z prawej strony siedzi doktor Ignacy Feinberg (ur. 1867) – lekarz chorób wewnętrznych, dyrektor Szpitala im. Izaaka Fogla w Płocku.

Na zdjęciu: członkowie Płockiego Towarzystwa Lekarskiego (fotografia wykonana przez Wacława Rydla pochodzi ze zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego).error: