Organizacje

Organizacje religijne:

 • „Pokój Wiernym Izraelitom” („Szlomej Emunej Izrael”). Centralna Organizacja Żydów Ortodoksów w Polsce, Oddział w Płocku, Stary Rynek 5

Organizacje kulturalno-oświatowe:

 • Stowarzyszenie „Mizrachi” w Płocku, Więzienna 20 (obecnie Sienkiewicza 40)
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe “Frajhajt” w Polsce, Oddział w Płocku – czytaj więcej (link)
 • Żydowska Organizacja Hechaluc-Pionier – czytaj więcej (link)
 • Płockie Żydowskie Muzyczno-Literacko-Dramatyczne Towarzystwo „Hazomir”, Stary Rynek 11

Organizacje dobroczynne:

 • Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności w Płocku, Zduńska 5 (obecnie Kazimierza Wielkiego 8)
 • Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Żydowskimi w Płocku, Kazimierza Wielkiego 18
 • Schronisko dla bezdomnych dzieci żydowskich w Płocku, Kazimierza Wielkiego 18
 • Towarzystwo Niesienia Pomocy Lekarskiej Biednym Żydom „Ezras Chojlin” w Płocku, Grodzka mieszkanie p. Gutkinda
 • Żydowskie Stowarzyszenie Pogrzebowe „Bicker Chojlin” w Płocku, Szeroka 1 (obecnie Kwiatka 1)
 • Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami i ich dziećmi „Kropla Mleka” przy Żydowskim Towarzystwie Dobroczynności w Płocku, Zduńska 5 (obecnie Kazimierza Wielkiego 8)

Organizacje społeczne:

 • Związek Młodzieży Hebrajskiej „Akiba”
 • Biuro Syjonistyczne w Płocku „Agudas Sjon”, Stary Rynek 11
 • Związek Drobnych Kupców w Płocku
 • Auxilium Academicum Judaicum, Oddział w Płocku, Grodzka 5

Organizacje sportowe:

 • Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi, ul. Szeroka 9 (obecnie Kwiatka 9) – czytaj więcej (link)

Spółdzielnie:

 • Kooperatywa Spożywcza pod nazwą „Jedność”
 • Stowarzyszenie Spółdzielcze Spożywców pod nazwą „Samopomoc Rzemieślników w Płocku”

Organizacje kredytowe:

 • Towarzystwo Udzielania Pożyczek Bezprocentowych Drobnym Kupcom i Rzemieślnikom Zgoda w Płocku, Szeroka 7 (obecnie Kwiatka 7)

Związki zawodowe:

 • Związek Zawodowy Żydów Kupców miasta Płocka i powiatu płockiego

Partie polityczne:

 • Bund – Socjalistyczny Powszechny Żydowski Związek Robotniczy (Oddział w Płocku)
 • Żydowska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Poalej Syjon – czytaj więcej (link)

error: