Rodzina Guterman i Alterowicz

Rodzina Guterman i Alterowicz

Symcha Guterman (biogram Symchy – link) urodził się 1 września 1903 roku w Warszawie, jako syn talmudysty Menachema Mendla (ur. ok. 1870) i Bajli Gitli z Fiszmanów (ur. ok. 1872). Jego matka pochodziła z zamożnej rodziny z Kozienic nad rzeką Zagożdżonką, gdzie jej ojciec – Berek Fiszman (ur. 1831) posiadał młyn. Gutermanowie byli wielodzietną (prócz Symchy dziećmi Menachema Mendla i Bajli Gitli byli: Jankiel, Szlomo, Idka, Chaja, Mindla i Sara), kochającą, ciepłą i solidarną rodziną, w której panowała atmosfera miłości i oddania. W czasie I wojny światowej przenieśli się do Płocka, gdzie mieszkał brat Menachema Mendla – Rachmil (ur. 1875), który zawodowo zajmował się wyrobem koszyków (jego firma była zarejestrowana przy ulicy Szerokiej pod numerem 57). Symcha Guterman, po odbyciu służby w piechocie Wojska Polskiego, założył w Płocku warsztat trykotarski, w którym pracowała również jego matka i siostry. W 1930 roku był jednym ze współzałożycieli płockiego oddziału organizacji Frajhajt. Jako członek jej zarządu, stał się znanym w mieście aktywistą w zakresie działalności kulturalno-oświatowej.

W 1933 roku Symcha ożenił się z płocczanką Ewą Alterowicz (ur. 1908), córką Jakuba (1844–1919) i Nechy z Tyszmanów (ur. 1858). Rodzina matki Ewy pochodziła z Płońska. Ojcem Nechy był krawiec Nuchem Tyszman (ur. ok. 1834), matką Frajdla z Szostaków (ur. ok. 1832). Necha wyszła za mąż za pochodzącego ze wsi Młotkowo Jakuba w 1885 roku. Młodzi małżonkowie zamieszkali w Płocku przy ulicy Jerozolimskiej, a w 1886 roku urodził się ich pierwszy syn Pinkus. Necha i Jakub byli zarazem rodzicami Icka Szlamy (ur. 1892), Mojżesza (ur. 1895), Eliasza (ur. 1898), Sury (1889–1905) i Czarnej (ur. 1896). W okresie dwudziestolecia międzywojennego Icek Szlama Alterowicz pracował w Płocku jako drukarz, Eliasz Alterowicz – jako krawiec (wraz z żoną Tyszlą i córkami Chaną i Fradel mieszkał przy ulicy Kwiatka 59), Icek Szlama Alterowicz, żonaty z Gitlą z Cynamonów (ich dziećmi byli Abram Hersz i Barbara Miriam), z zawodu był zecerem. Czarna Alterowicz w 1927 roku wyszła za mąż za pochodzącego z Gostynina krawca Joska Jesiona.

Ewa Guterman utrzymywała się z krawiectwa. Wraz z Symchą i urodzonym w roku 1935 synem Jakubem mieszkali w parterowym domu u wylotu ulicy Sienkiewicza, nieopodal seminarium duchownego. Naprzeciwko mieszkali krewni ze strony Ewy: pochodząca z Kosemina Szajna Fuks z domu Alterowicz (ur. 1858) z córką Małką (ur. 1889) i jej dziećmi z pierwszego małżeństwa z Dawidem Józefem Chuczerem – Chaną Łają (Lodką) (ur. 1920) i Ickiem (ur. 1914) oraz dziećmi z drugiego małżeństwa – Jakubem Grosmanem (ur. 1928) i Sarą Grosman (ur. 1930).

Symcha Guterman poległ w powstaniu warszawskim 1 sierpnia 1944 roku. Pozostawił cenny pamiętnik, w którym spisał okupacyjne losy płockich Żydów. Ewa Guterman, która po wojnie wyszła za mąż za Szlomo Chaima Grzebienia, w latach 1945–1949 była członkinią zarządu Komitetu Żydowskiego w Płocku. W 1950 roku wyemigrowała z mężem i synem do Izraela. Jakub Guterman – artysta malarz i ilustrator, który jest członkiem kibucu Haogen, utrzymuje stały kontakt z Polską i często odwiedza rodzinne miasto, darząc je ogromnym sentymentem. II wojnę światową przeżyła także Lodka Chuczer, która była dla Jakuba Gutermana „drugą matką”. W 1950 roku wraz z mężem Felkiem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.

 

 

Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Jakuba Gutermana:error: