Rodzina Celner

Rodzina Celner

Nachman Celner (Selner) urodził się w 1874 roku w Raciążu, jako syn Szmula (1824-1893) i Chany Ruchli z domu Tajfel. Z zawodu był krawcem-czeladnikiem, który z przerwami pracował w Londynie. Z miastem tym związany był także jego krewny Wolf Majer Celner (ur. 1839 rok), który wraz z żoną Łają z Pociechów (ur. 1841 rok) oraz synami Senderem Fabisem (Simonem) i Chilelem Fiszelem (Philipem) jako pierwszy z rodziny wyemigrował do Anglii.

Żoną Nachmana była Cylka Sarna, która według aktu zeznania o urodzeniu, przyszła na świat w Drobinie w roku 1873, w rodzinie Abrama Icka i Liby Sarnów. 16 listopada 1930 roku Nachman i Cylka wzięli ślub w Płocku, choć ich związek trwał już wówczas od niemal 30 lat.

Nachman i Cylka byli rodzicami siedmiorga dzieci. Ich syn Abram Izak (Abe) Celner, który urodził się 29 lipca 1901 roku w Londynie (w okręgu St. George in the East), 29 kwietnia 1927 roku ożenił się z płocczanką Esterą Żwirek (ur. 1906 rok), córką Jakuba Chaima i Ejdli z domu Cypel. W 1928 roku urodziła się ich córka Ejdla. Małżonkowie mieszkali w Płocku przy ulicy Nowy Rynek 6.

Abram Izak z zawodu był krawcem. Jego brat Szmuel (Sam), urodzony w 1903 roku w Londynie, ożenił się z Jetką Krasiewicz (ur. 1898 rok), córką Lewka i Rechmy z Kutmacherów. W 1926 roku urodził się ich syn Pajsech, dwa lata później Juda Urin. Szmuel z żoną i dziećmi mieszkał przy ulicy Niecałej 3 w Płocku. Był wyrobnikiem, pracował w sadzie. Jetka Krasiewicz miała sześcioro rodzeństwa – cztery siostry: Chanę, Surę, Pessę i Fajgę Rachelę oraz dwóch braci, z których jeden miał na imię Moszek Hersz (w 1939 roku w Płocku ożenił się z Ejdlą Iską Pasek, córką Chaima Barucha i Ryfki z Kazryelów). Z kolei Chana Krasiewicz wyszła za mąż za Mejera (Maxa) Celnera – brata Szmuela i Abrama Izaka. Lewek Krasiewicz zawodowo zajmował się produkcją lasek.

Bracia Abram Izak, Szmuel i Mejer wyemigrowali wraz z rodzinami przed wybuchem II wojny światowej do Londynu. Tu Szmuel pracował jako krawiec, Mejer był szewcem, a Abram Izak sprzedawał ubrania dla dzieci. W Londynie mieszkał także brat Nachmana Celnera – Moszek z żoną Polly. Nachman miał także starszą siostrę imieniem Sura Ryfka, która w 1888 roku wyszła za mąż za mieszkańca Raciąża Jonasa Grynfelda. Zmarła w 1894 roku.

Nachman i Cylka byli zarazem rodzicami Jejkiewa, który przyszedł na świat w 1912 roku w Raciążu oraz Liby. Nieznane są imiona pozostałej dwójki rodzeństwa. Nachman Celner zmarł w 1937 roku. Prawdopodobnie został pochowany na cmentarzu żydowskim w Raciążu (w płockich dokumentach brak jest informacji na temat jego zgonu).

Ostatni ślad rodziny Celnerów w Płocku to zapis dotyczący Cylki Celner i jej syna Jejkiewa – mieszkańców domu przy ulicy Kwiatka 41, powstały w związku ze spisem wszystkich mieszkańców miasta wykonanym jesienią 1939 roku przez okupanta hitlerowskiego.error: