Dawid Wassercug

Dawid Wassercug

Doktor medycyny Dawid Wassercug urodził się we Włocławku w 1857 roku, jako syn Salomona i Nechy z Nirensztejnów. Ukończył tu gimnazjum, następnie wstąpił na Cesarski Uniwersytet Warszawski. W 1880 roku, jeszcze jako student, napisał rozprawę konkursową zatytułowaną „O pęcherzu moczowym”, za którą otrzymał złoty medal. Po złożeniu egzaminu z odznaczeniem, zatwierdzony został w 1882 roku w stopniu lekarza. W tymże roku, po powrocie z zagranicy, dokąd udał się w celach naukowych, mianowany został akuszerem Płocka. W 1887 roku na własne życzenie został zwolniony ze sprawowanego urzędu. Podczas pobytu w Płocku napisał następujące prace: „Extrophia vesicae urinariae cum epispadiasi”, „Monografia otrzewnej (Peritoneum )”, „Przypadek krwiosteku zamacicznego powikłanego obecnością skrzepu w jajowodzie lewym, rozpoznany za życia jako ciało zewnątrzmaciczne”, „Co robić przy poprzedzającym łożysku” i „O wpływie kokainy na cyrkulację krwi”, która to praca posłużyła mu jako temat do rozprawy na stopień doktora medycyny. W 1887 roku objął posadę starszego lekarza fabrycznego w zakładach Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie. Pracował tu przez kolejnych 10 lat. Poświęcał jednocześnie swój czas na pracę literacko-naukową. Podczas pobytu w Zawierciu napisał dwie prace, które zostały wysoko ocenione przez ówczesną krytykę: „Objawy oczne przy zaburzeniach układu mózgowego, oraz wartość ich przy zebraniu siedliska i natury chorób mózgowych” i „O bólu i jego wartości poznawczej”. Prócz wydanych drukiem, rozpoczął także obszerną pracę „O szumach usznych” oraz „O jajnikach”. Napisał zarazem powieść pt. „Szymek”.

Dawid Wassercug miał bystry umysł, wszechstronne wykształcenie, nieustająco pracował nad sobą, posiadał gorące zamiłowanie do obranego zawodu, wielkie współczucie dla cierpiących i niezwykły takt – były to przymioty, które sprawiły, że pracując najpierw w Płocku, następnie zaś jako starszy lekarz fabryczny w Zawierciu, cieszył się ogromnym uznaniem mieszkańców obu miast.

Dawid Wassercug zmarł w 1898 roku. Został pochowany w Warszawie.

Żoną Dawida Wassercuga była Matylda z Ginsbergów.

W Płocku mieszkał wraz z rodziną przy Starym Rynku 8 (nr hip. 10).error: