Mykwa

Mykwa

W 1865 roku Dozór Bóżniczy w Płocku, reprezentowany przez rabina Lejbę Rakowskiego oraz członków Dozoru: Moszka Lejbę Mejstera, Icka Karaska i Izraela Winogrona, nabył nieruchomości położone przy ówczesnej ulicy Więziennej numer 478 i 479, składające się z pustych placów, od Izydora Rydzewskiego i Teofili z Janottów Żelechowiczowej, za kwotę 14833 ruble i 10 kopiejek. Ponad pół wieku później, w 1910 roku, władze gminy żydowskiej w Płocku zawarły kontrakt z Manesem Bekkerem na wybudowanie łaźni rytualnej. W tym roku powstał także (niestety nie zachowany) projekt budynku. Mykwa została wzniesiona w latach 1910-1912. W 1914 roku zabudowania na placu zostały ubezpieczone na kwotę 11 200 rubli. W końcu lat 30. XX wieku Magistrat miasta Płocka dzierżawił obiekt na łaźnię miejską. Po II wojnie światowej nieruchomością władał Skarb Państwa. W 1998 roku Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi przejęła nieruchomość i sprzedała ją osobie prywatnej.

Budynek w stylu klasycyzującym jest dziś siedzibą Płockiej Galerii Sztuki.


error: