Rodzina Perelgryc

Rodzina Perelgryc

Mendel Jakub Perelgryc (ur. 1873 rok) był synem Icka Szlamy (ur. 1828 rok) i Ruchli Chany z domu Gracz (ur. 1841 rok), która pochodziła z Lipna. Jego bratem był Chaskiel Perelgryc (1864-1937) – właściciel posesji przy ulicy Warszawskiej 21 oraz Bielskiej 6, znany w Płocku działacz społeczny, współzałożyciel Żydowskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego Bieker Chajlim. Hinda Małka Radzik (ur. 1880 rok) pochodziła z wielodzietnej rodziny żydowskiej. Jej ojcem był handlarz Hersz Wolf Radzik (ur. 1854 rok), matką Chaja z Kozów (ur. 1853 rok). Hinda Małka miała czworo rodzeństwa: siostry Kajlę (ur. 1881 rok), Pessę (ur. 1883 rok) i Ides (ur. 1886 rok) oraz brata Szlamę (ur. 1889 rok). Pessa Radzik w 1908 roku wyszła za mąż za Mendla Strzyga – ich syn Lewi (ur. 1911 rok) był kupcem zbożowym.

Mendel Jakub i Hinda Małka małżonkowie Perelgryc byli rodzicami Lejbusza Eliasza (ur. 1901 rok), Chany Racheli (ur. 1903 rok), Miriam Ryfki (ur. 1904 rok) oraz Motela (ur. 1911 rok). W 1910 roku Mendel Jakub i Hinda Małka kupili płocką nieruchomość przy ulicy Józefa Kwiatka 3, która aż do wybuchu II wojny światowej stanowiła własność ich rodziny.

Najmłodszy syn Mendla Jakuba i Hindy Małki – Motel w okresie dwudziestolecia międzywojennego pracował jako ślusarz-mechanik. Jego żoną była Chaja Sura z Moszkowiczów (ur. 1914 rok). Lejbusz Eliasz oraz Miriam Ryfka wyemigrowali do Izraela (kolejno w 1925 i 1936 roku). Chana Rachela wyszła za mąż za Lejbę Pszenicę.

Motel Perelgryc w okresie okupacji hitlerowskiej został deportowany do Treblinki, gdzie brał udział w powstaniu zbrojnym, które wybuchło 2 sierpnia 1943 roku. Zginął bohaterską śmiercią na terenie obozu Treblinka II. W czasie Holokaustu zginęła także Chana Rachela i Hinda Małka oraz żona Motela.

Lejbusz Eliasz zmienił nazwisko na Arye Pnini. Zmarł w 1979 roku. Miriam Ryfka zmarła w 1972 roku w Tel Awiwie.error: