Tag: jewishplock.eu

Ryfka Goldkind

Ryfka Goldkind

Ryfka Goldkind (ur. 1902) – córka Wolfa Dawida i Estery małżonków Czosnek, lekarz dentysta (dyplom otrzymała w Warszawie w 1925 roku). Jej gabinet mieścił się przy ulicy Kolegialnej 3. Mężem Ryfki był Abram Mordka (Adam) Goldkind (ur. 1896), syn Icka i Temy z Drzewinów, który […]

Abram Mojżesz Widawski

Abram Mojżesz Widawski

Abram Mojżesz Widawski – lekarz chorób wewnętrznych, urodził się 21 maja 1893 roku, jako syn Mendla i Maszy z Płockierów. Studia medyczne ukończył w 1925 roku w Warszawie. Początkowo praktykował w Wyszogrodzie. Żoną Abrama Mojżesza Widawskiego była Dyna Ryfka z domu Sztern. W Wyszogrodzie urodził […]

Regina Ber

Regina Ber

Regina Ber – urodzona 4 listopada 1909 roku, córka Chaskiela i Dwojry z domu Wajnrajch, siostra doktora Artura Bera. Była lekarzem dentystą (studia ukończyła w 1933 roku). Jej gabinet dentystyczny mieścił się przy ulicy Sienkiewicza 18 (obecnie Sienkiewicza 38). Mężem Reginy był kupiec Samuel (Stanisław) Kanarek.

Zginęła w czasie Holokaustu w getcie warszawskim.

Płockie synagogi – pierwszy film cyklu “Płock w zasięgu ręki”

Płockie synagogi – pierwszy film cyklu “Płock w zasięgu ręki”

Kilka dni temu premierę miał pierwszy odcinek cyklu “Płock w zasięgu ręki” realizowanego przez Fundacja Nobiscum dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka” . Gabriela Nowak-Dąbrowska omawia w nim historię płockich synagog, z których w przestrzeni miasta ocalała jedna, ale z filmu dowiecie się również […]

Artur Ber

Artur Ber

Alter vel Artur Paltych Ber urodził się 25 marca 1908 roku w Płocku, jako syn Chaskiela vel Henryka, z zawodu handlowca, oraz Dwojry vel Doroty z domu Wajnrajch, która pochodziła z mazowieckiej wsi Tursk. W 1916 roku Alter wstąpił do pierwszej klasy Gimnazjum Humanistycznego, które […]

Gustaw Cyprys

Gustaw Cyprys

Gustaw (Gecel) Cyprys (1906-?) – lekarz okulista. Syn Józefa Chaima i Sury z Foglów. Medycynę studiował we Francji na Uniwersytecie w Montpellier. W latach 30. XX wieku pracował w Żydowskim Szpitalu Zakaźnym na Czystem w Warszawie.

Zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej.

Rodzina Marienstras

Rodzina Marienstras

Doktor Matias (Mateusz) Marienstras (Mariański) urodził się 22 września 1900 roku w Płocku. Był synem Moszka (Mikołaja) i Marii z domu Krykus. Miał dwóch braci – Wilhelma, który także był lekarzem, Maksymiliana – z zawodu aptekarza, oraz siostrę Franciszkę (po mężu Sztabholc). Bracia studiowali w […]

Matias Marienstras

Matias Marienstras

Matias Marienstras (Mateusz Mariański) (1900-1957) – lekarz. Urodził się 22 września w Płocku. Był synem pochodzącego z Warszawy kupca Moszka i Sury z domu Krykus. Miał dwóch braci – Wilhelma, który z zawodu był lekarzem i Maksymiliana – aptekarza, oraz siostrę Franciszkę (po mężu Sztabholc). […]

Płockie Towarzystwo Lekarskie

Płockie Towarzystwo Lekarskie

Płoccy Żydzi, prócz tworzenia własnych organizacji społecznych, brali czynny udział w aktywności wielu innych funkcjonujących w przestrzeni miasta. Przykładem może być Płockie Towarzystwo Lekarskie, w którym udzielali się płoccy medycy żydowskiego pochodzenia, związani m.in. ze szpitalem im. Izaaka Fogla.

Drugi od lewej strony stoi doktor Jakub Winogron (ur. 1888) – lekarz chorób wewnętrznych, który odpowiadał za opiekę lekarską w szkołach powszechnych wraz z poradniami szkolnymi do walki z chorobami społecznymi w wieku szkolnym. Do jego zadań należało m.in. przestrzeganie zachowania warunków higienicznych w lokalach szkolnych, dozór nad zdrowiem uczniów i nauczycieli, badania okresowe dzieci, wskazywanie najuboższym dzieciom bezpłatnych lecznic i ambulatoriów, ułatwianie wyjazdu na kolonie. Udzielał także pomocy ambulatoryjnej w przychodni miejskiej przy Szpitalu Św. Trójcy.

Czwarty od lewej – doktor Chaskiel vel Jerzy Bresler (ur. 1890) był także lekarzem chorób wewnętrznych. Studiował medycynę w Berlinie, następnie w Warszawie. Zawodowo był związany ze Szpitalem Żydowskim im. Izaaka Fogla.

Obok niego stoi doktor Antoni Surzec (ur. 1886), który w międzywojennym Płocku prowadził praktykę lekarską w zakresie ginekologii i położnictwa. Był uznawany za wybitnego praktyka.

Trzeci od prawej to doktor Hersz Kadysz (ur. 1891) – lekarz i społecznik aktywnie angażujący się w przedsięwzięcia na rzecz zdrowia ubogich dzieci w Płocku.

Pierwszy z prawej strony siedzi doktor Ignacy Feinberg (ur. 1867) – lekarz chorób wewnętrznych, dyrektor Szpitala im. Izaaka Fogla w Płocku.

Na zdjęciu: członkowie Płockiego Towarzystwa Lekarskiego (fotografia wykonana przez Wacława Rydla pochodzi ze zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego).

Światło Pamięci w płockich oknach

Światło Pamięci w płockich oknach

27 stycznia 2021 r., obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tradycyjnie już, odpowiadając na coroczny apel Fundacji Shalom, zapraszamy wszystkich płocczan do zapalenia świec w oknach o godzinie 18.00 na znak upamiętnienia ofiar Holokaustu. Naszym obowiązkiem jest pamięć. Nigdy więcej.


error: