Księgi ludności stałej miasta Płock 1898-1930

Księgi ludności stałej stanowią ważne źródło archiwalne wykorzystywane do badań genealogicznych. W Archiwum Państwowym w Płocku zachowały się księgi ludności stałej za lata 1863-1878, 1878-1897 oraz 1898-1930. Prezentowany skorowidz powstał na podstawie ksiąg ludności stałej za lata 1898-1930. Stanowi on część zespołu archiwalnego Akta miasta Płocka (sygn. 28302-28809). Księgi ludności stałej zawierają w syntetycznej formie podstawowe dane o mieszkańcach poszczególnych nieruchomości: imię i nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, pochodzenie, wyznanie, sposób utrzymania, miejsce poprzedniego zamieszkania oraz adnotacje dotyczące śmierci, przeprowadzenia się, przesiedlenia czy wydania dowodu osobistego.

Dane zawarte w prezentowanym skorowidzu to: nazwisko, imię, data urodzenia, ulica i numer domu. Nazwiska poszczególnych osób niejednokrotnie się powtarzają, co miało związek ze zmianami adresu zamieszkania (zameldowania).

Księgi ludności stałej mogą być pomocne w badaniach genealogicznych, warto jednak skonfrontować zawarte w nich informacje dotyczące np. daty urodzenia z aktami stanu cywilnego.

Baza danych zabezpieczona jest hasłem – w celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt: info [at] jewishplock.eu

Jeżeli w spisach nie znaleźliście interesującej was osoby lub chcielibyście dowiedzieć się więcej o którejś rodzinie – piszcie na powyższy adres email.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z   Ż


error: