10 lat temu powstało Muzeum Żydów Mazowieckich

10 lat temu powstało Muzeum Żydów Mazowieckich

W 1998 roku miasto Płock nabyło od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie budynek dawnej bożnicy przy ulicy Józefa Kwiatka 7. Miasto planowało umieszczenie w budynku małego muzeum poświęconego płockim Żydom, ale również oddanie tej przestrzeni Płockiej Galerii Sztuki. Na początku 1999 roku ówczesna dyrektor PGS – Bożena Śliwińska, obejrzała zrujnowany i opuszczony budynek przy ulicy Kwiatka. Przestronna i wysoka sala bożnicy, po zaadaptowaniu do działalności wystawienniczej, dawała perspektywę prezentowania wystaw, których do tej pory w Płocku nie można było organizować – wystaw współczesnej, przestrzennej tkaniny, rzeźby czy monumentalnego malarstwa. Dawała również możliwość organizowania wystaw monograficznych artystów o wielkim dorobku twórczym, wystaw problemowych i zbiorowych, a także ogólnopolskich i międzynarodowych imprez plastycznych.

Rada Miasta Płocka uchwałą nr 752/XXXVI/01 z dnia 23 stycznia 2001 roku przeznaczyła budynek bożnicy przy ulicy Kwiatka 7 na przyszłą siedzibę Płockiej Galerii Sztuki. W tym samym roku została przeprowadzona ekspertyza techniczna obiektu i badania historyczno-naukowe jako materiały pomocnicze do projektu. W grudniu został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę, którym został MAPRO. W 2002 roku przyszła siedziba Płockiej Galerii Sztuki została ujęta w planie inwestycyjnym miasta. W tym samym czasie trwały prace projektowe. Ustalono, że inwestorem prac budowlanych będzie Urząd Miasta Płocka. Koncepcja przeniesienia siedziby Płockiej Galerii Sztuki do budynku dawnej bożnicy została jednak ostatecznie odrzucona przez ówczesnego prezydenta Mirosława Milewskiego, który swą decyzję argumentował tym, że miasta nie stać na zainwestowanie w nową galerię. Bożnica przy ulicy Kwiatka została wystawiona przez miasto na sprzedaż.

W 2005 roku powstało Stowarzyszenie Synagoga Płocka, które skupiało ludzi kultury oraz przedsiębiorców – osób niezwiązanych z polityką. Grupa społeczników postanowiła nabyć budynek przy ulicy Kwiatka 7, odremontować go i powołać do życia Muzeum Żydów Mazowieckich. Stowarzyszenie przygotowało projekt renowacji, pozyskało wsparcie sponsorów i zdobyło dofinansowanie z Unii Europejskiej (7,7 mln zł z całkowitego kosztu inwestycji 9 mln zł).

Dzięki zaangażowaniu i pracy m.in. Romana Góralskiego, Jerzego Janiaka, Konrada Jaskóły, Hanny Witt-Paszty, ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego, prof. Janusza Zielińskiego, prof. Bogdana Grzelońskiego, Zofii Celińskiej, Anny i Wiktora Bramskich oraz Marka Mokrowieckiego, 14 marca 2013 roku rozpoczęło swoją działalność Muzeum Żydów Mazowieckich (placówka jest oddziałem Muzeum Mazowieckiego w Płocku zaś jej działalność finansowana jest ze środków Miasta Płock oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego).

W ten sposób spełniło się marzenie Izraela Gerszona Bursztyna – prezesa zarządu Komitetu Żydowskiego w Płocku, który po II wojnie światowej podejmował bezskuteczne próby utworzenia z ocalałego budynku Wielkiej Synagogi (dziś już nieistniejącej) pomnika-mauzoleum.

O historii bożnicy przy Kwiatka 7 przeczytacie także tu (link).

 error: