Albumy rodzinne

A

Rodzina Arbajter, JewishPlock.eu
Rodzina Arbajter

B

Rodzina Berliner, JewishPlock.eu
Rodzina Berliner
Rodzina Bieżuńskich, JewishPlock.eu
Rodzina Bieżuńskich
Rodzina Bomzon, JewishPlock.eu
Rodzina Bomzon
Rodzina Brygart, JewishPlock.eu
Rodzina Brygart

C

Rodzina Celner, JewishPlock.eu
Rodzina Celner

F

JewishPlock.eu, Anna Flatau z dziećmi w oranżerii ich ogrodu w Płocku, ok. 1890 r. Źródło: "Edward Flatau i jego kometa. Początki polskiej neurologii", red. P. J. Flatau, U. Eisenberg, F. Marcinowski, Płock, 2018 r., s. 20
Rodzina Flatau
Rodzina Fuks
Rodzina Fuks

G

Rodzina Guterman i Alterowicz, JewishPlock.eu
Rodzina Guterman i Alterowicz

H

Rodzina Holcenbecher, JewishPlock.eu
Rodzina Holcenbecher
Rodzina Holcman

K

Rodzina Koryto, Jewish Plock
Rodzina Koryto

L

Rodzina Lindeman, JewishPlock.eu
Rodzina Lindeman

M

Rodzina Marienstras, JewishPlock.eu
Rodzina Marienstras

N

Rodzina Nelkin

P

Rodzina Perelgryc, JewishPlock.eu
Rodzina Perelgryc

S

Rodzina Sadzawka, JewishPlock.eu
Rodzina Sadzawka
Rodzina Szeraszew, JewishPlock.eu
Rodzina Szeraszew

W

Rodzina Wajcman, JewishPlock.eu
Rodzina Wajcman

Z

Rodzina Zylber – Nisson

error: