Roman Londyński

Roman Londyński

Roman Londyński (1830-1890) – lekarz. Urodził się w Płocku 15 stycznia 1830 roku w rodzinie kupca zbożowego Zachariasza Londyńskiego. Nauki lekarskie ukończył w Moskwie w 1850 roku. Stopień doktora medycyny otrzymał od Rady lekarskiej Królestwa Polskiego w 1859 roku. W 1851 roku był lekarzem powiatu w Lipnie, skąd wkrótce przeniósł się do Sierpca. W 1852 roku mianowany został lekarzem powiatu radzyńskiego. Następnie był inspektorem lekarskim guberni łomżyńskiej. Zmarł 24 lipca 1890 roku w Łomży.error: