Mała Synagoga

Budynek dawnej szkoły żydowskiej został wzniesiony w latach 1821-1823. 28 listopada 1823 roku w bożnicy zostało odprawione pierwsze nabożeństwo. Budynek podlegał licznym przeróbkom i dopiero w połowie XIX wieku otrzymał dzisiejszy kształt. Oprócz miejsca do nabożeństwa i dla uczącej się młodzieży, znajdowało się tu mieszkanie dla rabina oraz izba posiedzeń władz gminy żydowskiej. W czasie II wojny światowej w szkole żydowskiej mieściła się siedziba Rady Żydowskiej (Judenrat) oraz Służby Porządkowej (Ordnungdienst). Po wojnie w budynku odbyło się pierwsze zebranie płockich Żydów, podczas którego powołano Komitet Żydowski, którego przewodniczącym został Dawid Lichtensztajn. Od 1950 roku w budynku mieściła się siedziba Spółdzielni Pracy Dziewiarskiej im. Gerszona Dua. W 1955 roku budynek przy ulicy Kwiatka został oddany Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Płocku. W 1960 roku na wniosek Wydziału Finansowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie założono księgę wieczystą dla nieruchomości. W 1962 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Od 2013 roku w budynku funkcjonuje Muzeum Żydów Mazowieckich. Z dawnego wyposażenia wnętrza zachowała się szafa na rodały z pierwszej połowy XIX wieku. Poddana konserwacji w 1998 roku, w lutym 2015 wróciła na swoje miejsce w dawnej bożnicy.


error: