Jakub Zysman

Jakub Zysman

Jakub Zysman (1861-1926) – lekarz i społecznik, zwany „doktorem Judymem z Klimontowa”, urodził się w Zakroczymiu jako syn Hersza Bera Zysmana i Łai z Przysucherów. W latach 70. XIX wieku jego rodzina przeniosła się do Płocka. Jakub miał dziewięcioro rodzeństwa: braci Chaima (ur. 1862), Majera (ur. 1865), Szmula (ur. 1866), Lewina (ur. 1873) i Abrama (ur. 1877) oraz siostry Idel (ur. 1868), Ettę (ur. 1873), Marię (ur. 1875) oraz Rozalię (ur. 1877). Wcześnie stracił matkę, a jego ojciec ożenił się ponownie z Chawą Przysucher. Zysmanowie mieszkali przy ulicy Królewieckiej w nieruchomości Władysława i Zofii Lubowidzkich. Ambitny i zdolny Jakub uczęszczał do gimnazjum gubernialnego w Płocku. W 1887 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dwa lata później zmienił wyznanie na ewangelicko-augsburskie. Praktykował w Wisznicach, następnie w Warszawie, od 1891 roku w Klimontowie. W 1894 roku zawarł małżeństwo z Eufemią Marią z Modzelewskich, z którą miał troje dzieci: Jerzego, Irenę i Wiktora (znanego jako Bruno Jasieński). W pamięci klimontowian Jakub Zysman zapisał się nie tylko jako wielkoduszny lekarz (leczył za darmo ubogich mieszkańców miasteczka i okolic), ale również wielki społecznik: inicjator powstania Klimontowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, działacz Towarzystwa Gniazd Sierocych i współorganizator Polskiej Macierzy Szkolnej. Dzięki Jakubowi Zysmanowi w Klimontowie wybudowano remizę strażacką, rozpoczęto brukowanie ulic i placów, przeprowadzono połączenie telegraficzne Klimontowa z Opatowem. W okresie I wojny światowej Jakub Zysman wraz z rodziną przebywał w Moskwie i służył jako lekarz wojskowy. Po zakończeniu wojny powrócił do Klimontowa, gdzie mieszkał i pracował do śmierci w roku 1926. Wielkiego obywatela Klimontowa, którego religią był każdy człowiek potrzebujący pomocy, żegnało blisko 10 tysięcy osób.

Bibliografia:

Jaworski K., Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa 2009

Zarębski M., Jakub Zysman – lekarz społecznik, animator licznych inicjatyw obywatelskich w Klimontowie,

http://www.oil.org.pl/jsp/bip/drukuj.jsp?classId=/oil/oil56/gazeta/numery/n2011/n201110/n20111010

[dostęp: 14.05.2020]error: