Cecylia Kempner

Cecylia Kempner

Cecylia (Celina) Kempner urodziła się w Płocku 13 listopada 1880 roku, jako córka księgarza Ludwika i Tauby z Konów. Była działaczką Polskiej Partii Socjalistycznej. Jak wspomina Kazimierz Askanas, Celina Kempner, absolwentka Gimnazjum Żeńskiego w Płocku, znana była w mieście jako „Cechna”. Popularność zawdzięczała gruntownemu wykształceniu w zakresie historii, literatury, ekonomii oraz filozofii, a także bliskim powiązaniom z grupą młodej inteligencji płockiej i szerokim kontaktom z robotnikami m.in. fabryk Sarny i Marguliesa. Współpracowała ze znanym działaczem socjalistycznym Pawłem Lewinsonem-Łapińskim. Brała udział w manifestacji robotniczej w 1905 roku w Płocku – przemawiała podczas wiecu w parku za Tumem. Przemówienie to zaczęło się od słów: „Jestem w potrójnej niewoli — jako kobieta, jako Polka i jako przeciwstawiający się uciskowi działacz robotniczy”.

W 1935 roku wyszła za mąż za marszałka Sejmu RP Ignacego Daszyńskiego (była jego drugą żoną). Zginęła w Warszawie w czasie okupacji.error: