Rabini

Lejb Abrahamowicz Rakowski

Lejb Abrahamowicz Rakowski

Lejb Abrahamowicz Rakowski (ok.1817-1893) – rabin płocki, wybitny talmudysta. Syn Abrama i Paji. Jego żoną była Fajga z domu Horwitz (ok. 1818-1878), córka Moszka Chaima i Cypry z Frenkielów, z którą miał synów Abbę Józefa (ur. 1857), Jankiela Moszka (ur. 1863), Szoela Zelmana (ur. 1865) […]

Juda Lejb Złotnik

Juda Lejb Złotnik

Juda Lejb Złotnik (1888-1962) – rabin, syn Abrama Icka i Chany Nachy z Lisserów. Był przyrodnim bratem rabina Jonasza Markusa Złotnika (1858-1922). W Płocku uczęszczał do jednego z chederów, a seminarium rabinackie ukończył w Olsztynie. W 1910 roku zdał egzamin na urzędowego rabina, w roku […]

Chaskiel Lipszyc

Chaskiel Lipszyc

Chaskiel Lipszyc (1857-1932) – rabin, talmudysta, pisarz i działacz społeczny. Syn rabina Hillela i Chai, pochodził z Kresów Wschodnich. Od 1887 roku był rabinem w Jurburgu, następnie w Bausku. W latach 1894-1906 piastował stanowisko rabina w Płocku. Był współzałożycielem Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności. W czasie pobytu […]

Jonasz Markus Złotnik

Jonasz Markus Złotnik

Jonasz Markus Złotnik (1858-1922) – syn pochodzącego z Wyszogrodu handlarza oraz właściciela olejarni Abrama Icka Złotnika i Nechy z Walfiszów, płocki rabin w latach 1908-1922, działacz społeczny. Egzamin na rabina zdał 18 stycznia 1890 roku. Początkowo był rabinem w Szreńsku (od 1891 roku), następnie w […]

Jehuda Lejb Margolies

Jehuda Lejb Margolies

Jehuda Lejb Margolies (1787-1811) – syn Aszera Zeliga, był rabinem, który na przełomie XVIII i XIX wieku kierował życiem duchowym płockiej gminy żydowskiej. Przed 1793 rokiem pełnił funkcję rabina w Szczebrzeszynie, Włocławku i Bodzanowie. Był związany z Płockiem w okresie od 1798 do 1805 roku. […]


error: