Izydor Wasserman

Izydor Wasserman

Efroim Isser vel Izydor Wasserman (1848-1921) – syn Szlamy i Dobry z domu Wróbel, żonaty z Blimą vel Balbiną z domu Goldberik, płocki księgarz, drukarz i działacz społeczny. W latach 1872-1887 prowadził księgarnię w domu Rubina Sigelberga przy ulicy Grodzkiej. W 1876 roku założył drukarnię, w której tłoczył druki akcydensowe. Był współzałożycielem Towarzystwa Kredytowego miasta Płocka, jednym z inicjatorów powstania Towarzystwa Udzielania Pomocy Lekarskiej Ubogim i Chorym Żydom “Ezras Chojlin” oraz wiceprezesem zarządu Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności w Płocku.

Izydor Wasserman był zarazem współwłaścicielem okazałej kamienicy na rogu ulicy Tumskiej i Placu Kanonicznego (obecnie Plac Narutowicza 5), w której mieszkał aż do śmierci (zmarł 4 maja 1921 roku).

Bibliografia:
Nowak-Dąbrowska G., Śladami Płockich Żydów, Płock 2019
Przedpełski J., Stefański J., Żydzi płoccy w dziejach miasta, Płock 2012error: