79. rocznica wybuchu powstania w Treblince. Płoccy bohaterowie powstania

79. rocznica wybuchu powstania w Treblince. Płoccy bohaterowie powstania

2 sierpnia 2022 r. przypada 79. rocznica wybuchu powstania w Treblince.

Marian Płatkiewicz wspominał:

“Płocczanie byli filarem w powstaniu. Motek Perelgryc, płocczanin, mechanik rowerowy. Pracował w Treblince jako blacharz i mechanik rowerowy. On i kolega Łyk z Nowego Dworu oraz Budnik z bratem, podrobili klucz do niemieckiego magazynu z bronią za pomocą odcisków chlebem. Treblinka liczyła prawie tysiąc więźniów, a nie było nikogo, ażeby ochotniczo wszedł do magazynu broni, by wydać broń. Wówczas zgłosili się ochotniczo Chaskiel Rozenberg i syn Szmul Rozenberg. Wpuszczono ich do arsenału z bronią i oni wydawali przez kraty niemieckie automaty i granaty dla powstańców. Chaskiel Rozenberg był dowódcą swojej grupy drzewnej. Tak samo w konspiracji był jednym z organizatorów powstania w Treblince. Padł w czasie walk. Syn jego Szmulek padł w lesie w czasie oblężenia lasu przez Niemców, od zewnątrz obozu, obok Treblinki. Rozenbergowie to rodowici płocczanie. W grupie monterów dowódcą był mały Rudek Lubraniecki. Lubraniecki, zwany w Treblince “Mały Rudek” padł w czasie walk u siebie w garażu w tunelu. Rudek i Czech Rudolf zrobili wielki popłoch u SS-manów, wysadzając w powietrze cysternę z benzyną oraz zapasy ropy, jakie magazyny miały w Treblince. Ber Gutman, stolarz, płocczanin, pracował ze mną w “Kartoffelkommando”. Burzyliśmy niemiecki “Verwaltung” w czasie powstania. Kryszek, młodociany chłopiec, płocczanin, należał do sekcji podpalenia odzieży po naszych braciach i siostrach w Treblince. Padł w obozie w czasie walk”.

Na fotografii powyżej, od lewej do prawej: Motek Perelgryc, Marian Płatkiewicz i Rudek Lubraniecki.

Niech ich pamięć będzie błogosławieństwem!

Więcej o historii powstania w Treblince: https://polin.pl/pl/powstanie-w-treblince

 error: