Medycy

Roman Londyński

Roman Londyński

Roman Londyński (1830-1890) – lekarz. Urodził się w Płocku 15 stycznia 1830 roku w rodzinie kupca zbożowego Zachariasza Londyńskiego. Nauki lekarskie ukończył w Moskwie w 1850 roku. Stopień doktora medycyny otrzymał od Rady lekarskiej Królestwa Polskiego w 1859 roku. W 1851 roku był lekarzem powiatu […]

Salomea Kempner

Salomea Kempner

Należała do kręgu wokół twórcy psychoanalizy Zygmunta Freuda. Pochodząca z Płocka lekarka i psychoanalityczka Salomea Kempner urodziła się w 1880 roku w rodzinie Mojżesza Hersza i Elli Ruchli z Marguliesów. Medycynę studiowała na uniwersytetach w Bernie, Krakowie i Zurychu. Tytuł doktora medycyny uzyskała w 1909 […]

Ryfka Goldkind

Ryfka Goldkind

Ryfka Goldkind (ur. 1902) – córka Wolfa Dawida i Estery małżonków Czosnek, lekarz dentysta (dyplom otrzymała w Warszawie w 1925 roku). Jej gabinet mieścił się przy ulicy Kolegialnej 3. Mężem Ryfki był Abram Mordka (Adam) Goldkind (ur. 1896), syn Icka i Temy z Drzewinów, który […]

Abram Mojżesz Widawski

Abram Mojżesz Widawski

Abram Mojżesz Widawski – lekarz chorób wewnętrznych, urodził się 21 maja 1893 roku, jako syn Mendla i Maszy z Płockierów. Studia medyczne ukończył w 1925 roku w Warszawie. Początkowo praktykował w Wyszogrodzie. Żoną Abrama Mojżesza Widawskiego była Dyna Ryfka z domu Sztern. W Wyszogrodzie urodził […]

Regina Ber

Regina Ber

Regina Ber – urodzona 4 listopada 1909 roku, córka Chaskiela i Dwojry z domu Wajnrajch, siostra doktora Artura Bera. Była lekarzem dentystą (studia ukończyła w 1933 roku). Jej gabinet dentystyczny mieścił się przy ulicy Sienkiewicza 18 (obecnie Sienkiewicza 38). Mężem Reginy był kupiec Samuel (Stanisław) […]

Artur Ber

Artur Ber

Alter vel Artur Paltych Ber urodził się 25 marca 1908 roku w Płocku, jako syn Chaskiela vel Henryka, z zawodu handlowca, oraz Dwojry vel Doroty z domu Wajnrajch, która pochodziła z mazowieckiej wsi Tursk. W 1916 roku Alter wstąpił do pierwszej klasy Gimnazjum Humanistycznego, które […]

Gustaw Cyprys

Gustaw Cyprys

Gustaw (Gecel) Cyprys (1906-?) – lekarz okulista. Syn Józefa Chaima i Sury z Foglów. Medycynę studiował we Francji na Uniwersytecie w Montpellier. W latach 30. XX wieku pracował w Żydowskim Szpitalu Zakaźnym na Czystem w Warszawie. Zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej.

Matias Marienstras

Matias Marienstras

Matias Marienstras (Mateusz Mariański) (1900-1957) – lekarz. Urodził się 22 września w Płocku. Był synem pochodzącego z Warszawy kupca Moszka i Sury z domu Krykus. Miał dwóch braci – Wilhelma, który z zawodu był lekarzem i Maksymiliana – aptekarza, oraz siostrę Franciszkę (po mężu Sztabholc). […]

Płockie Towarzystwo Lekarskie

Płockie Towarzystwo Lekarskie

Płoccy Żydzi, prócz tworzenia własnych organizacji społecznych, brali czynny udział w aktywności wielu innych funkcjonujących w przestrzeni miasta. Przykładem może być Płockie Towarzystwo Lekarskie, w którym udzielali się płoccy medycy żydowskiego pochodzenia, związani m.in. ze szpitalem im. Izaaka Fogla. Drugi od lewej strony stoi doktor […]

Mieczysław Themerson

Mieczysław Themerson

Chaim Mendel vel Mieczysław Themerson (1871–1930) – płocki lekarz medycyny, literat i publicysta przyszedł na świat 8 października 1871 roku, jako syn tokarza Rubina i Chai Tauby Themersonów. Chaim Mendel ukończył płockie Gimnazjum Gubernialne, a następnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów prowadził prywatną […]error: