Medycy

Ryfka Goldkind

Ryfka Goldkind

Ryfka Goldkind (ur. 1902) – córka Wolfa Dawida i Estery małżonków Czosnek, lekarz dentysta (dyplom otrzymała w Warszawie w 1925 roku). Jej gabinet mieścił się przy ulicy Kolegialnej 3. Mężem Ryfki był Abram Mordka (Adam) Goldkind (ur. 1896), syn Icka i Temy z Drzewinów, który […]

Abram Mojżesz Widawski

Abram Mojżesz Widawski

Abram Mojżesz Widawski – lekarz chorób wewnętrznych, urodził się 21 maja 1893 roku, jako syn Mendla i Maszy z Płockierów. Studia medyczne ukończył w 1925 roku w Warszawie. Początkowo praktykował w Wyszogrodzie. Żoną Abrama Mojżesza Widawskiego była Dyna Ryfka z domu Sztern. W Wyszogrodzie urodził […]

Regina Ber

Regina Ber

Regina Ber – urodzona 4 listopada 1909 roku, córka Chaskiela i Dwojry z domu Wajnrajch, siostra doktora Artura Bera. Była lekarzem dentystą (studia ukończyła w 1933 roku). Jej gabinet dentystyczny mieścił się przy ulicy Sienkiewicza 18 (obecnie Sienkiewicza 38). Mężem Reginy był kupiec Samuel (Stanisław) […]

Artur Ber

Artur Ber

Alter vel Artur Paltych Ber urodził się 25 marca 1908 roku w Płocku, jako syn Chaskiela vel Henryka, z zawodu handlowca, oraz Dwojry vel Doroty z domu Wajnrajch, która pochodziła z mazowieckiej wsi Tursk. W 1916 roku Alter wstąpił do pierwszej klasy Gimnazjum Humanistycznego, które […]

Gustaw Cyprys

Gustaw Cyprys

Gustaw (Gecel) Cyprys (1906-?) – lekarz okulista. Syn Józefa Chaima i Sury z Foglów. Medycynę studiował we Francji na Uniwersytecie w Montpellier. W latach 30. XX wieku pracował w Żydowskim Szpitalu Zakaźnym na Czystem w Warszawie. Zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej.

Matias Marienstras

Matias Marienstras

Matias Marienstras (Mateusz Mariański) (1900-1957) – lekarz. Urodził się 22 września w Płocku. Był synem pochodzącego z Warszawy kupca Moszka i Sury z domu Krykus. Miał dwóch braci – Wilhelma, który z zawodu był lekarzem i Maksymiliana – aptekarza, oraz siostrę Franciszkę (po mężu Sztabholc). […]

Płockie Towarzystwo Lekarskie

Płockie Towarzystwo Lekarskie

Płoccy Żydzi, prócz tworzenia własnych organizacji społecznych, brali czynny udział w aktywności wielu innych funkcjonujących w przestrzeni miasta. Przykładem może być Płockie Towarzystwo Lekarskie, w którym udzielali się płoccy medycy żydowskiego pochodzenia, związani m.in. ze szpitalem im. Izaaka Fogla. Drugi od lewej strony stoi doktor […]

Mieczysław Themerson

Mieczysław Themerson

Chaim Mendel vel Mieczysław Themerson (1871–1930) – płocki lekarz medycyny, literat i publicysta przyszedł na świat 8 października 1871 roku, jako syn tokarza Rubina i Chai Tauby Themersonów. Chaim Mendel ukończył płockie Gimnazjum Gubernialne, a następnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów prowadził prywatną […]

Paweł Goldstein

Paweł Goldstein

Paweł Goldstein (1884-1942) – wybitny chirurg, uczony, jeden z pionierów neurochirurgii w Polsce, urodził się w 1884 roku w rodzinie Kalmana Kopela i Temry z Taców. Jego rodzina mieszkała przy ówczesnej ulicy Więziennej 10 (obecnie Sienkiewicza 30) w kamienicy Marii Obniskiej. Paweł Goldstein był uczniem […]

Józef Majer Kunig

Józef Majer Kunig

Józef Majer Kunig (1857-1930) – syn Szyi Lejzera i Ryfki z Majorkiewiczów. Absolwent Gimnazjum Gubernialnego w Płocku i Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni dyrektor szpitala żydowskiego im. Izaaka Fogla. Był znanym w Płocku społecznikiem: w czasie I wojny światowej działał w Komitecie Niesienia Pomocy Żydom w […]error: