Beniamin Lejb Perelmuter

Beniamin Lejb Perelmuter

22 marca przypada 125. rocznica urodzin Beniamina Perelmutera (1898-1952)

Beniamin (Beniamin Lejb) Perelmuter urodził się 22 marca 1898 roku jako syn pochodzącego z Łucka (gubernia wołyńska) kupca Majera i Liwci z Konów. Przyszedł na świat w domu spadkobierców Hersza Domba pod numerem 31 przy ulicy Warszawskiej. Obecnie w miejscu tym znajduje się otwarty teren przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów (dawne boisko).

Beniamin Perelmuter był absolwentem Gimnazjum Polskiego oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera architekta uzyskał w 1931 roku. Brał udział w kampanii wrześniowej. Okupację spędził jako porucznik Wojska Polskiego w oflagu w Dobiegniewie. Jego żona i syn zostali zamordowani w obozie zagłady w Treblince. Po wojnie pracował przy odbudowie domów przy ulicy Wiejskiej w Warszawie i zakładów graficznych Dom Słowa Polskiego przy ulicy Miedzianej. Zmarł w Warszawie 6 lutego 1952 roku. Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej.

Beniamin Perelmuter był autorem pomnika Pamięci Żydów Płockich na cmentarzu przy ulicy Mickiewicza, na bratniej mogile pierwszych 25 ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego, zamordowanych w Imielnicy. Inicjatorem wzniesienia monumentalnego grobowca, który pod względem architektonicznym miał świadczyć o męczeństwie i tragicznym losie wszystkich płockich Żydów, był Okręgowy Komitet Żydowski w Płocku i działający przy nim Komitet Obywatelski Budowy Pomnika. Protektorat nad budową, którą rozpoczęto w 1948 roku, objął sekretarz generalny Jointu Józef Gitler-Barski, którego żona – Celina Gitler-Barska z domu Klinkowsztejn, pochodziła z Płocka. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 23 października 1949 roku.error: