Józef Rogozik – przemysłowiec i społecznik

Józef Rogozik – przemysłowiec i społecznik

Józef Rogozik urodził się w 1875 roku w Międzyrzeczu, jako syn Chaima i Ruchli. Był współzałożycielem (w 1914 roku) Komitetu Niesienia Pomocy Żydom w Płocku i Towarzystwa Udzielania Bezpłatnej Pomocy Lekarskiej Ubogim Żydom. W 1916 roku został wybrany do zarządu Gminy Żydowskiej w Płocku oraz do Rady Miejskiej. W okresie międzywojnia kierował Towarzystwem Opieki nad Dziećmi Żydowskimi. Posiadał udziały w Towarzystwie Żeglugi Parowej Merkury w Płocku. Nazywany był płockim Rotschildem. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Józef Rogozik mieszkał wraz z rodziną w kamienicy przy ulicy Kolegialnej 6 w Płocku.

Bratem Chaima był Uszer Zelek vel Adolf Rogozik (ur. 1869) – bankier i przemysłowiec, właściciel Banku A. Rogozik i S-ka oraz przedsiębiorstwa Żegluga Parowa na Wiśle.

Józef Rogozik (źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 26475), JewishPlock.eu
Józef Rogozik (źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 26475)

Bibliografia:

Nowak G., Kolegialna 6 – krótka historia płockiej kamienicy, “Nasze Korzenie” nr 11 z 2016 r., s. 68-73
Nowak G. Żydzi płoccy. Album pamięci, Płock 2015
Przedpełski J., Stefański J., Żydzi płoccy w dziejach miasta, Płock 2012


error: