Aniela Oberfeld

Aniela Oberfeld

Aniela Oberfeld urodziła się w 1900 roku jako córka Rudolfa (1859-1933) i Franciszki z Bersztajnów (ur. 1875). Jej ojciec był znanym w Płocku prawnikiem i działaczem oświatowym, matka – pedagogiem i działaczką społeczną. Rodzina Oberfeldów mieszkała w kamienicy przy dawnej ulicy Dobrzyńskiej (obecnie Kazimierza Wielkiego) pod numerem 5. Aniela Oberfeld ukończyła studia akademickie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zgodnie z Ustawą Sejmową o Szkołach Akademickich z dnia 13 lipca 1920 roku, Rada Wydziału Elektrycznego na posiedzeniu w dniu 10 lutego 1927 roku, na wniosek Komisji Egzaminacyjnej, przyznała jej stopień inżyniera-elektryka. Przed wybuchem II wojny światowej Aniela Oberfeld pracowała w czeskiej fabryce Skoda w Warszawie. W czasie powstania warszawskiego została wywieziona do Opoczna.

 

Aniela Oberfeld (źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, Starostwo Powiatowe w Płocku, sygn. 28), JewishPlock.eu
Aniela Oberfeld (źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, Starostwo Powiatowe w Płocku, sygn. 28)
Legitymacja tramwajowa Anieli Oberfeld (źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, Starostwo Powiatowe w Płocku, sygn. 28), JewishPlock.eu
Legitymacja tramwajowa Anieli Oberfeld (źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, Starostwo Powiatowe w Płocku, sygn. 28)


error: