Rodzina Lindeman

Rodzina Lindeman

W 1816 roku w Kutnie zostało zawarte małżeństwo między Mordką Lindemanem (Lindermanem) (ur. ok. 1791 roku), synem handlarza Berka i Blumy (córka Chaima), oraz Perel Fux (ur. ok. 1792 roku), córką piekarza Szyi i Małki (córka Jonasza). W 1817 roku urodził się ich syn Chaim, a w 1820 roku – Moszek Józef. Mordka Lindeman zawodowo zajmował się kupiectwem. Według ksiąg ludności stałej miasta Kutna w kwietniu 1848 roku Moszek Józef Lindeman przeniósł się do Płocka. Ożenił się z Zeldą Bajlą z Łopatków, która urodziła się w Płocku w 1827 roku, jako córka Gerszona i Fajgi. Prawdopodobnie Moszek przeniósł się z Kutna do Płocka, aby poślubić Zeldę i tu założyli rodzinę. Według ksiąg ludności stałej miasta Płocka rodzina Lindeman mieszkała przy ulicy Synagogalnej 2 (numer hipoteczny 40), blisko Wielkiej Synagogi. Moszek i Zelda byli rodzicami 7 dzieci: Mordki (ur. 1857), Małki (ur. 1860), Łai (ur. 1851), Berysza (ur. 1866), Wolfa (ur. 1868), Chawy Pessy (ur. 1874) i Icka.

Około 1881 roku Małka, Berysz, Wolf i Icek wyemigrowali do Londynu.

Harvey Kaplan, Glasgow, Scotlanderror: