Rodzina Berliner

Rodzina Berliner

Jedną z rodzin związanych z dawną ulicą Szeroką (obecnie Józefa Kwiatka) była rodzina Berlinerów. Beniamin Berliner urodził się w 1829 roku w Płocku, jako syn Hersza i Marii. Z zawodu był krawcem (podobnie jak jego rodzice). W 1851 roku ożenił się z Krajndlą Topaz (ur. 1832 rok), córką Beniamina i Jeres. Beniamin i Krajndla Berliner mieli 6 dzieci: synów Szulima (ur. 1857), Majera (ur. 1866) i Icka Jankefa (ur. 1868 rok) oraz córki Symchę (ur. 1861), Surę (ur. 1872 rok) i Maszę (ur. 1874 rok). Berlinerowie mieszkali w kamienicy przy ulicy Szerokiej pod numerem 36, w domu Hersza Szlezyngiera. Symcha Berliner wyszła za mąż za pochodzącego z Kalisza Abrama Izaaka Klejna (ok. 1857-1887), syna Lejby i Frajdy. Ich syn Izrael urodził się w 1886 roku. Na początku lat 90. XIX wieku rodzina Berlinerów wyemigrowała do Anglii. Po śmierci Abrama Izaaka Symcha ponownie wyszła za mąż za pochodzącego z Płocka Abrahama Fassa, który był z zawodu tragarzem. Rodzina mieszkała w Liverpoolu. Symcha Berliner zmarła w 1925 roku. Izrael Klejn (Cyril Keene) ożenił się z Miriam Blumenthal (1885-1963). Zmarł w Reading, Berkshire, 4 stycznia 1942 roku.

Zdjęcia prezentujemy dzięki uprzejmości Sue Easter. Dziękujemy!error: