Rodzina Nelkin

Rodzina Nelkin

Icek Nelkin (ur. 1886) wraz z żoną Małką z Finkelsztejnów (ur. 1877) i dziećmi: Dwojrą (ur. 1911), Mordką (ur. 1915), Anną (ur. 1918), Maurycym (ur. 1921) i Leonardem (ur. 1924) przed wojną mieszkali przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku. Icek był z zawodu handlarzem. Prapradziadek Anny, Dwojry, Mordki, Maurycego i Leonarda – Icek Nelkin (ok. 1768-1838) wraz z żoną Surą (ok. 1778-1848) pochodzili z Płońska. Tu też urodził się ich pradziadek – Joel Nelkin (ur. 1819), z zawodu handlarz. W 1842 roku Joel poślubił Esterę Branę z domu Łopatka, córkę Mortki i Enty, swoją równolatkę. Joel i Estera Brana Nelkin mieli dziewięcioro dzieci: córki Surę (ur. 1852), Hanę (ur. 1854), Gitlę (ur. 1858), Chaję Libę (ur. 1861), Gołdę (ur. 1865), Entę (ur. 1866) i Ruchlę (ur. 1871) oraz synów Mortkę (ur. 1850) i Icka Szlamę (ur. 1843). Mortka Nelkin, również zawodowo zajmujący się handlem, ożenił się z Taubą Ruchlą Wyrobek (ur. 1856), córką Szmula i Fajgi z Zająców. Ich dziećmi byli Mindla (ur. 1878), Fradel (ur. 1879), Dyna (ur. 1881), Dwojra (ur. 1888), Abram Moszek (ur. 1892), Noma (ur. 1893), Zelman Boruch (ur. 1895) oraz wspomniany wyżej Icek Nelkin. Mortka z Taubą Ruchlą i dziećmi mieszkali przy ulicy Synagogalnej w Płocku.

Żona Icka Nelkina – Małka Finkelsztejn była córką Lajzera (1833-1877), syna Markusa i Brany, oraz pochodzącej z Kleczewa Hany (ur. 1836), córki Szlamy i Sury małżonków Rafałowicz. Małka miała kilkoro rodzeństwa: siostry Ruchel (ur. 1862), Szaję Esterę (ur. 1864), Rojzę (ur. 1870), Fajgę (ur. 1873) i brata Abrama Moszka (ur. 1866).

W czasie II wojny światowej rodzina Nelkinów została zamordowana w Treblince. Wojnę przeżyła tylko Anna Nelkin i jej brat Mordka. Los Maurycego Nelkina pozostaje nieznany.

Zdjęcia z albumu rodzinnego Miriam Gavish:error: