Rodzina Fuks

Rodzina Fuks

19 marca 1860 roku w Płocku zostało zawarte małżeństwo między Surą Łają Koryto (ur. 1840), córką pochodzącego z Sochaczewa Beniamina (1802-1877) i Tyli z Sierotów (1804-1874), a Joskiem Chaimem Fuksem (1836-1891), synem mieszkańców miasta Kutna – Lejby i Ryfki. Josek Chaim Fuks, podobnie jak jego teść Beniamin Koryto, handlował towarami kolonialnymi. Prowadzone przez nich sklepy mieściły się przy ulicy Szerokiej. Fuks był zarazem właścicielem nieruchomości położonej przy Placu Konstantynowskim (obecnie Nowy Rynek) numer hipoteczny 204B.

Sura Łaja i Josek Chaim Fuksowie mieli siedmioro dzieci: córki Tylę (1879-1939), Zysę Libę (ur. 1862), Ryfkę (ur. 1865), Bajlę Rojzę (1870-1927) i Esterę (1874-1933) oraz synów Beniamina (1877-1939) i Symchę Lejbę (1875-1940). Symcha Lejb Fuks ożenił się z Ryfką Braną z Altmanów (1883-1941), z którą miał siedmioro dzieci: synów Jakuba Szulima (ur. 1911), Izaaka Józefa (ur. 1906), Beniamina (ur. 1915) i Tobiasza (ur. 1921) oraz córki Frymetę (1908-1943), Rojzę Libę (1910-1943) i Gnanczę (ur. 1919). Bajla Rojza Fuks w roku 1908 wyszła za mąż za pochodzącego z Kutna Chaima Icka Luidora, syna Mordki Hersza i Perli Cyrli z domu Gajst. Ze związku tego urodziły się trzy córki: Tyla (ur. 1912), Zysa (ur. 1912) oraz Ryfka (ur. 1914). Najstarszy syn Symchy Lejby Fuksa i Ryfki Brany – Izaak Józef w młodym wieku związał się z ruchem syjonistycznym w Płocku. W 1933 roku poślubił Surę Branę Dach. Mając świadomość, że Europa nie jest już dla nich bezpiecznym miejscem, wyemigrowali do Izraela. W 1934 roku w Tel Avivie urodził się ich pierwszy syn Aviv (Ben Shai).

Symcha Lejb Fuks zmarł 20 maja 1940 roku. Został pobity na śmierć przez Gestapo na ulicy Kwiatka w Płocku. Jego bliscy – Tyla, Ryfka i Beniamin zginęli w Gąbinie podczas bombardowania miasta 10 września 1939 roku. Ryfka Brana Fuks z domu Altman, zmarła 1 lipca 1941 roku w Bodzentynie na atak serca podczas przesiedlenia. Rojza Liba Fuks zmarła 5 czerwca 1943 roku na dur brzuszny w getcie w Częstochowie. Podobnie jej siostra Frymeta. Icek Luidor zmarł 20 września 1942 roku na dur brzuszny w Bodzentynie.

Holokaust przeżył syn Symchy Lejby Fuksa – Jakub Szulim, który po wojnie wszedł w skład Okręgowego Komitetu Żydowskiego w Płocku (pełnił tu funkcję skarbnika) oraz był jednym z założycieli Spółdzielni Pracy Dziewiarskiej im. Gerszona Dua, która powstała w 1949 roku w budynku dawnej bożnicy przy ulicy Kwiatka 7. Jakub Szulim Fuks ożenił się z pochodzącą z Drobina Chają Surą Jakubowicz (ur. 1919), córką Dawida i Itty z Kornmelów. W 1946 roku na świat przyszła ich córka Regina, a dwa lata później syn Leonard. Na przełomie 1949 i 1950 roku rodzina Fuksów wyemigrowała do Izraela.

Fotografie ze zbiorów prywatnych Arie Fuksa. Dziękujemy!

Fotografie niezidentyfikowane:error: