Pamięć. Płock 1939

Pamięć. Płock 1939

II wojna światowa przyniosła zagładę płockich Żydów. W lutym i marcu 1941 roku okupanci hitlerowscy deportowali do niemieckich obozów koncentracyjnych około 10 tys. Żydów z Płocka i pobliskich miejscowości. Z około 9 tys. osób pochodzenia żydowskiego mieszkających przed wybuchem wojny w Płocku, ocalała zaledwie garstka.

Mówiąc o tych mrocznych czasach posługujemy się liczbami, często zapominając, że stoją za nimi konkretni ludzie. Mężczyźni, kobiety i dzieci.

Co jakiś czas w przestrzeni publicznej wyrastają ważne, potrzebne i mądre projekty, które stanowią dla nas motywację do podejmowania nowych wyzwań. Zainspirowani inicjatywą Dariusza Popieli “Ludzie, nie liczby” oraz przedsięwzięciem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – “Lublin. 43 tysiące” będziemy realizować projekt:

Pamięć. Płock 1939

Celem realizowanej przez Fundację Nobiscum inicjatywy będzie imienne upamiętnienie wszystkich mieszkańców miasta Płocka żydowskiego pochodzenia, którzy zginęli w Holokauście. Na podstawie dokumentów archiwalnych z okresu II wojny światowej opracujemy informacje dotyczące wszystkich Żydów mieszkających w Płocku, wraz z danymi dotyczącymi adresu zamieszkania i daty urodzenia, które będą dostępne na stronie JewishPlock.eu.

Mamy nadzieję, że już 1 marca przyszłego roku, w rocznicę ostatniej deportacji płockich Żydów do obozu w Działdowie, będziemy mogli przedstawić Wam efekty naszej kwerendy archiwalnej.

Niebawem poinformujemy też o kolejnej inicjatywie w ramach projektu “Pamięć. Płock 1939”, jaką chcemy zrealizować.error: