Nachum Sokołow

Nachum Sokołow

Nachum Sokołow urodził się 1 stycznia 1859 roku w Wyszogrodzie, jako syn Szmula Joska (ur. 1827 rok, syn Icka i Gitli Chai z Breslerów) i Mariem Gitli (ur. 1830 rok, córka Szmula i Itty Smrodyniów vel Kohnów). Swoje dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Płocku – jego rodzina (Nachum miał trzy siostry: Cyrlę (ur. 1852 rok), Ettę (ur. 1855 rok) i Frymetę (ur. 1861 rok) oraz brata Szyję (ur. 1863 rok)) mieszkała przy Starym Rynku w domu Szlamy Pokrzywy. W Płocku Nachum odebrał tradycyjną żydowską edukację – uczęszczał do jednego z płockich chederów, następnie do szkoły Markusa Dancygiera zlokalizowanej przy ulicy Synagogalnej. Brał zarazem prywatne lekcje u płockich pedagogów. Jako uczeń wydawał z kolegami gazetkę “Szoszana”. Od 1876 roku publikował artykuły na łamach “Ha-Cefiry”, której od 1886 roku był współredaktorem, a od 1892 roku redaktorem naczelnym. Współpracował także z czasopismem “Ha-Maggid”, “Archives Israelites” oraz “Hamelic”. W latach 1896-1902 był redaktorem tygodnika “Izraelita”. W 1897 roku Sokołow uczestniczył jako dziennikarz w I Kongresie Syjonistycznym w Bazylei. W latach 1905-1909 pełnił obowiązki sekretarza generalnego Światowej Organizacji Syjonistycznej. Od 1906 roku był redaktorem syjonistycznej gazety „Die Welt”. W 1908 roku założył czasopismo „Żydowski Świat”. W 1911 roku podczas X Kongresu Syjonistycznego został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego. Podczas I wojny światowej przebywał w Londynie, gdzie współpracował z Chaimem Weizmanem. Podczas XII Kongresu Syjonistycznego w 1921 roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Wykonawczego. W 1924 roku Sokołow odwiedził rodzinny Płock – był już wówczas znanym człowiekiem, a jego przyjazd spotkał się z wielkim entuzjazmem ze strony płockich Żydów. W latach 1931–1935 pełnił obowiązki piątego prezydenta Światowej Organizacji Syjonistycznej. Po 1935 roku był honorowym prezydentem Światowej Organizacji Syjonistycznej i Agencji Żydowskiej. Zmarł 17 maja 1936 roku w Londynie.

Bibliografia:

Konarska-Pabiniak B., Nachum Sokołow – człowiek z Płocka, “Notatki Płockie” t. 38(1993), nr 1(154)

Nowak-Dąbrowska G., Śladami płockich Żydów. Przewodnik, Płock 2019

Przedpełski J., Stefański J., Żydzi płoccy w dziejach miasta, Płock 2012error: