Emma Altberg

Emma Altberg

Płocka kamienica przy ulicy Sienkiewicza 26, w której mieści się dziś Liceum Plastyczne, należała przed wojną do rodziny Altbergów. Tu 15 marca 1938 roku zmarła Paulina Altberg z domu Golde, córka Beniamina i Liby Rechli z Goldsztejnów, która była znaną działaczką charytatywną. Córka Pauliny – Emma, była wybitną pianistką, klawesynistką, pedagogiem muzycznym i publicystką.

Emma urodziła się 14 stycznia 1889 roku. Studiowała nauki społeczne i filozofię w Szwajcarii, od 1909 roku grę na fortepianie w paryskiej Schola Cantorum. Po uzyskaniu dyplomu w 1913 roku, kontynuowała naukę na jednorocznym kursie mistrzowskim dla wybitnie uzdolnionych absolwentów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego mieszkała w Warszawie, gdzie prowadziła działalność pedagogiczną i publicystyczną. Udzielała prywatnych lekcji oraz kierowała kursami muzycznymi organizowanymi przez Robotnicze Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci. Była współzałożycielką Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Dawnej i redaktorką „Expressu Porannego”. Po wybuchu II wojny światowej wyjechała do Wilna, gdzie objęła posadę nauczycielki w Konserwatorium im. Mieczysława Karłowicza. Po wkroczeniu do miasta Niemców została zmuszona do ucieczki. Czas okupacji spędziła z siostrą, ukrywając się w Rohaczowszczyźnie. W ostatnim roku wojny powróciła do Wilna. Po wyzwoleniu miasta pracowała w Państwowym Konserwatorium Wileńskim jako kierowniczka klasy fortepianu specjalnego. Przeprowadziła się następnie do Łodzi, gdzie od września 1945 roku uczyła fortepianu i audycji muzycznych w Ludowym Instytucie Muzycznym. Rok później została zatrudniona w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej, a w 1948 roku objęła stanowisko profesora klasy fortepianu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. W 1956 roku została uhonorowana przyznaniem jej tytułu profesora nadzwyczajnego. Prowadziła ożywioną działalność publicystyczną i naukową. Jej artykuły drukowano, m.in. w „Poradniku Muzycznym”, „Ruchu Muzycznym” oraz kwartalniku „Muzyka”. Opracowała wiele cennych podręczników do nauki gry m.in. “Czytanki muzyczne”, które do dziś stosowane są jako materiały obowiązkowego programu nauczania. Opublikowała książkę pt. „Polscy pianiści”. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej na temat Emmy Altberg w artykule Małgorzaty Łyczakowskiej: http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/notes-muzyczny-2016-2/157-180–notes-muzyczny-2-6-2016.pdf

O rodzinie Iwanowskich, u której ukrywała się w czasie wojny Emma Altberg: https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-rodziny-iwanowskicherror: