Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe “Frajhajt”

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe “Frajhajt”

16 listopada 1930 roku został założony w Płocku oddział Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego “Frajhajt” w Polsce. Założycielami oddziału byli Mojżesz Zander (ur. 1905), Toba Nasielska (ur. 1908), Lejb Licht (ur. 1909), Symcha Guterman (ur. 1903) oraz Szlama Lipner (ur. 1906). Organizacja miała charakter socjaldemokratyczny, była związana z Poalej Syjon-Prawicą. Odgrywała dominującą rolę w syjonistycznym ruchu młodzieżowym w Polsce.

 error: